д-р Станков дентална клиника

Бъди себе си
д-р ВенцеславСтанков
Дентално студио

Как можем да променим усмивката си?

Преди да започнем лечението

Ние разбираме колко е важен добрият старт, ето защо задължително започваме с първоначална консултация – време отделено изцяло за Вашите желания и въпроси, на които да дадем изчерпателни и разбираеми отговори, както и да предложим оптимални решения. При първата консултация предлагаме и уникалната възможност да се видите на живо с моделаж ( фасети, коронки и т.н.) на желаната от Вас усмивка директно в устата, още докато изготвяме плана на вашето лечение.

Запази час

Как протича едно лечение?

Консултация

При първото посещение при д-р Венци Станков, Вие ще имате възможността да получите първоначална консултация с него, да обясните какви са Вашите желания, да получите отговори на въпроси, които Ви притесняват или са Ви неясни, освен това ще се запознаете с екипа, който ще се грижи за комфорта Ви в клиниката. При това посещение се правят и необходимите рентгенографски и фотографски снимки.

Планиране

Планирането на лечението Ви става с активно участие от Ваша страна. Д-р Венци Станков ще обсъди с Вас всички възможности, за да стигнете заедно до оптималния вариант. Ще обсъдите конкретните стъпки за постигане на крайната цел подробно и безкомпромисно. Ако е необходимо ще се прецени в кои етапи ще се наложи включването на други специалисти от клиниката.

Лечение

Лечението протича обикновено в няколко посещения, в зависимост от етапите, които включва. Всяка манипулция е абсолютно безболезнена, периодът на възстановяване от всички оперативни и неоперативни манипулации е лек, благодарение на употребата на микроскоп за пълна прецизност и най-модерна апаратура. Клиниката има възможност за работа и с пълна упойка.

Дизайн наусмивката

Комплексно планиране

Благодарение на упоритата работа и професионализъм, ние постигнахме нашата цел, а именно да обединим в хармонично цяло желания, здраве, функция и естетика. Всеки етап бива подробно разгледан, обсъден и планиран от тясно специализирани професионалисти.

Цялостно лечение

Всяко взето решение е съобразено с уникалната индивидуалност и специфика на отделния случай, като ние разполагаме не само с компетентно мнение, но и модерна и разнообразна апаратура.

Квалификация

Estetic

В партньорство с водещи клиники