д-р Станков дентална клиника

Високоспециализирана стоматология

За да се постигне максимален естетичен резултат, от всяко едно лечение, се налага още при етап "Планиране" да се вземат предвид голямо количество фактори, характерни за всеки отделен пациент. Естетиката е съвкупност от хармония и съобразяване с идеалните за всеки пациент индивидуални черти.

Всичко това изисква комплексен поглед върху всеки пациент. Красивите зъби и перфектната усмивка трябва да допълват индивидуалността и характера на всеки човек. За да се постигне перфектния баланс между естетика и функция е необходим мултидисциплинарен подход към всеки пациент.

Мултидисциплинарно естетично лечение

Днес изискванията на пациентите са много по-високи по отношение на естетиката и това налага един по-различен поглед в денталната медицина. Рядко очакванията са само за по-добрa функция (дъвчене), а се превръщат в желание за атрактивна усмивка. Целта на цялостното естетично лечение е да се направи красива усмивка, която е в хармония с лицето и излъчването на пациента. Това е постижимо, тъй като в едно такова лечение участват специалисти от всички клонове на стоматологията. Изготвя се цялостен план на лечение, анализ на лицето, преценяват се възможностите и се определят целите.

Магията на съвременото естетично лечение е специалистът да комбинира всички съвременни технологии с общоизвестните норми за красота и всичко това да е съобразено конкретно с лицето на пациента. В планирането на лечението се взема предвид и участието на специализиран софтуер и лаборатория. Целта е да се постигне баланс между дължина, ширина, цвят и текстура на зъбите, които да удовлетворяват желанията на пациента и да са съобразени с биологичните закони за балансиране на дъвкателните сили и захапката.

Комплексно имплантологично лечение

Имплантирането е най-щадящият и безкомпромисен вариант за възстановяване на загубен зъб. За да се постигне крайната цел, е важно да се възстанови комплексно цялата загубена система, която е поддържала зъбa. С времето костта в областта на обеззъбения участък намалява и това би затруднило поставяне на имплант. С помощта на най-съвременните методи на пародонталната хирургия, се възстановяват пълният обем на костта и меката тъкан около бъдещия зъб.

Изпълнен по тези стъпки, планът на лечение дава 100% естествен вид и функция, както и гарантира че имплантът няма да бъде отхвърлен при поставянето му и след това в дългосрочен план. Процедурите са напълно безболезнени, както и възстановителният период от тях. Д-р Венцеслав Станков е лектор и водещ на практични курсове за микроподход в пародонталното и имплантологично лечение.

Микроскопска ортопедия

Високата прецизност на изпиляването под микроскоп, гарантира абсолютна точност на бъдещата конструкция за пациента. Всеки етап, от подготовка до полиране на изпилените зъби, е под пълен контрол. От гледна точка на правилната ергономия на пациента и доктора, работата с микроскоп е най-добрият избор. Д-р Венци Станков е сертифициран лектор и водещ на курсове за колеги, които имат интереси в работата с микроскоп.

 • Вътрешен синус лифт под микроскоп

 • Поставяне на съединително тъканна присадка

 • Поставяне на имплант имедиатно

 • Етапи при поставяне на имплант

 • Препарация на импланта ложа

 • Поставяне на имплант четири седмици след екстракция

 • Фиксиране на мембрана

 • Поставяне на имплант

 • Почистване на реципиентна ложа

 • Зашиване на дермис към ламбо

 • Дизайн на инцизията при тунелна техника

 • Модифициран шев на Patt Allan

 • Зашиване на ламбото при апикална остеотомия

 • Апикална остеотомия

 • Ламбо при апикална хирургия

 • Имплант в естетичната зона

 • Представяне на модифициран шев, използван при тунелна техника

 • Техника за поставяне на свободна гингивална присадка

 • Вмъкване на съединително тъканна присадка

 • Характерен дизайн на инцизиите

 • Тунелна техника долен фронт

 • Техника за зашиване

 • Техники за инцизия. Тунелна техника на долен фронт

 • Техника на вмъкване на съединително тъканна присадка

 • Степен на освобождаване на ламбото

 • Коригиране с композит на емайло-циментовата граница

 • Вмъкване на присадка във вестибуларен пауч

 • Вземане на съединително тъканна присадка

 • Дизайн на инцизии и препариране на вестибуларен пауч

Стоматологични услуги на световно ниво

Микрохирургия

Работата под микроскоп позволява прецизност, непозната на невъоръженото човешко око. Всяка манипулация под светлина и увеличение се извършва многократно по-качествено. При използването на микроскоп в протетичната стоматология, цялото работно поле е заето от зъба, върху който се работи и то увеличен от 2 до 25 пъти, като това позволява пълен фокус върху всеки детайл. С помощта на увеличението, работата с пациента и асистентите минава на най-високо технологично ниво.